IAESTE

IAESTE je nezavisna i neprofitna organizacija za razmenu studenata, poslediplomaca i doktaranata osnovana 1948. godine. Svake godine obezbeđuje plaćene prakse širom sveta (uključujući i Španiju) za studente tehničkih i prirodnih nauka.

Konkurs je obično otvoren u decembru, a prakse se obavljaju tokom leta ili rane jeseni u trajanju od 6 nedelja do 18 meseci. Prijavljeni studenti se rangiraju prema prosečnoj oceni, a osim online prijave, potrebno je priložiti i uverenje o položenim ispitima, kao i indeks. Takođe, potrebno je poznavanje stranog jezika koji se za određenu praksu traži (najčešće engleski).

Za prakse se mogu prijaviti studenti sledećih fakulteta: Arhitektonski, Elektrotehnički, Farmaceutski, FON (Odsek Informacioni sistemi i tehnologije), Građevinski, Mašinski, Poljoprivredni, PMF (Biološki, Hemijski, Fizičko-hemijski, Fizički, Matematički fakultet)
Rudarsko-geološki, Saobraćajni, Tehnološko-metalurški, Šumarski.

Stipendija je obično dovoljna da pokrije troškove života, dok studenti sami plaćaju put i zdravstveno osiguranje.

Za sve dodatne informacije možete posetiti sajt:
http://www.iaeste.ac.rs/site/