Erasmus+

U okviru programa Erazmus plus se nalazi i projekat mobilnosti, to jest program razmene koji omogućava stipendiran boravak i studiranje na nekoj od institucija programskih zemalja na osnovnim, master i doktorskim studijama. Boravak studenata može biti u trajanju od jednog ili dva semestra, pri čemu se na gostujućem fakultetu slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati pri povratku na matičnu instituciju. Osim studenata, mogu se prijaviti nastavno ili administrativno osoblje kojima je obezbeđen nešto kraći boravak (od pet dana do dva meseca), a na gostujućoj instituciji učestvuju u nastavi ili se profesionalno usavršavaju. Ukoliko želiš da pratiš otvorene pozive na svom Univerzitetu, to možeš učiniti putem sledećih linkova:

Aktuelni konkursi za Španiju:

1. Mobilnost studenata

Univerzitet u Nišu, studentska praksa na Univerzitetu u Haenu

Ko može da se prijavi? Studenti završne godine osnovnih i master studija:

  • Elektronskog fakulteta (oblasti računarstva, telekomunikacija i upravljanja sistemima)
  • Prirodno-matematičkog fakulteta (oblasti računarskih nauka i biohemije)
  • Mašinskog fakulteta (oblasti informacionih tehnologija, mehatronike i upravljanja sistemima)
  • Ekonomskog fakulteta (poslovna administracija)
  • Filozofskog fakulteta (engleski jezik i književnost)

Trajanje razmene: 3 meseca (letnji semestar 2019/2020)

Rok za prijavu: 15. novembar 2019.

Stipendija: 850 evra mesečno + pokriveni troškovi puta (do 360 evra)

Više na: https://www.ni.ac.rs/images/news/stipendije-konkursi/Konkurs_Haen_TRAINEESHIP_04.09.pdf


Univerzitet u Beogradu, osnovne, master i doktorske studije u Madridu

Studijske oblasti: filologija, veterina, biologija i srodne nauke

Trajanje razmene: 5 meseci

Rok za prijavu: 9. oktobar 2019. u 13h

Stipendija: 800 evra mesečno + pokriveni troškovi puta

Više na: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls


Univerzitet u Beogradu, osnovne studije u Valensiji

Studijske oblasti: sve

Trajanje razmene: 5 meseci, letnji semestar

Rok za prijavu: 13. novembar 2019. u 12h

Stipendija: 800 evra mesečno + pokriveni troškovi puta

Više na: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls


Univerzitet u Sarajevu, osnovne, master i doktorske studije u Granadi

Studijske oblasti: sve

Trajanje razmene: 5 meseci za osnovne, a 3 meseca za doktorske studije (letnji semestar 2019/2020)

Rok za prijavu: 10. oktobar 2019. 

Stipendija: 850 evra mesečno + pokriveni troškovi puta (do 275 evra)

Više na: http://www.erasmus.unsa.ba/erasmus-univerzitet-u-granadi-studenti-ljetni-semestar-19-20/


Univerzitet u Sarajevu, osnovne i master studije u Haenu

Studijske oblasti: kompjuterski inženjering, industrijski, telekomunikacijski i telematski inžinjering, jezici: španski i engleski, business administration

Trajanje razmene: 5 meseci za osnovne (letnji semestar 2019/2020)

Rok za prijavu: 1. novembar 2019. 

Stipendija: 850 evra mesečno + pokriveni troškovi puta (do 275 evra)

Više na: http://www.erasmus.unsa.ba/erasmus-univerzitet-u-jaenu-studenti-ljetni-semestar-2019-2020/


Univerzitet u Sarajevu, osnovne studije u Almeriji

Studijske oblasti: Agriculture, Economics, Marketing and advertising, Finance, Banking, Insurance, Accounting and Taxation, Management and Administration, Languages (English and Spanish)

Trajanje razmene: 5 meseci za osnovne (letnji semestar 2019/2020)

Rok za prijavu: 1. novembar 2019. 

Stipendija: 850 evra mesečno + pokriveni troškovi puta (do 275 evra)

Više na: http://www.erasmus.unsa.ba/erasmus-univerzitet-u-almeriji-studenti-i-osoblje-ljetni-semestar-19-20/


2. Mobilnost nastavnog i administrativnog osoblja

 

Univerzitet u Beogradu, boravak u Madridu

Studijske oblasti: filologija, istorija, arheologija, političke nauke, turizam i ugostiteljstvo, veterina, biologija i srodne nauke, geonauke

Rok za prijavu: 9. oktobar 2019. u 13h

Više na: https://mobion.bg.ac.rs/opencalls